KVALITETSPOLITIK

AM Power Rengøring anvender programmeret rengøring, som en af flere
metoder til styring af kvaliteten. Som grundlag for kvalitets styring udar-
bejdes detaljerede arbejdsplaner, hvor hver eneste opgaver er defineret,
så vores personale har klare retningslinjer at arbejde efter.

  • Kvalitetsstyring og ledelse.
  • Skriftlig aftalegrundlag.
  • Opgave- og metodebeskrivelse.
  • Uddannelse.

Tilbage til AM politikker